Funkcje opony

Opony to jedyny punkt styku pomiędzy samochodem, a nawierzchnią drogi.

Z racji swojej budowy, przeznaczenia i warunków pracy, opony pełnią kilka istotnych funkcji. Warto o nich pamiętać wsiadając za kierownicę.

Prowadzenie

Bez względu na stan podłoża i warunków atmosferycznych opony zapewniają odpowiednie prowadzenie samochodu. Utrzymując zadany kierunek jazdy. Stabilność toru jazdy zależy od przyczepności kierunkowej opony oraz wytrzymałości na obciążenia poprzeczne. Na zachowanie odpowiedniego toru jazdy samochodu istotny wpływ ma również przestrzeganie odpowiedniego ciśnienia, zalecanego przez producenta samochodu, najczęściej odmiennego na osi przedniej i tylnej.

Przenoszenie

Tak w czasie jazdy jak i postoju opony przenoszą znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne. Obciążenia, jakim poddawane są opony podczas przyspieszania i hamowania sięgają 50-krotności masy pojazdu.

Amortyzacja

Aby zapewnić komfort jazdy i zminimalizować zużywanie się części zawieszenia samochodu, opony amortyzują nierówności drogi. Dzieje się tak w wyniku elastyczności (głównie w pionie) mieszanki gumowej oraz sprężonego w oponie powietrza (lub innego czynnika, np. na bazie azotu). Zachowanie zalecanych ciśnień ma istotny wpływ tak ta komfort podróży jak i zminimalizowanie zużycia opon.

Jazda

Dzięki oponom samochód jedzie pewniej, z minimalnymi oporami toczenia i hałasem.

Przekazywanie

To opony przekazują na nawierzchnię drogi moc silnika przy ruszaniu i siłę hamowania podczas wytracania prędkości.

Trwałość

Opony podczas swojej żywotności muszą przetrwać kilka a nawet kilkanaście milionów obrotów, bez istotnego pogorszenia swojej jakości. Tempo i stopień zużywania się opon zależne są od wielu istotnych czynników; stanu technicznego drogi i samochodu, techniki jazdy – przyspieszeń i hamowań, wielkości przenoszących obciążeń. Jednak kluczową rolę na trwałość opon ma wspomniane już wcześniej ciśnienie. Jego zachowanie w nominalnych wartościach sprzyja zachowaniu odpowiedniego styku opony z nawierzchnią drogi. Zły stan ciśnienia w ogumieniu wpływający na kształt, wielkość oraz rozkład sił w oponie podczas jazdy i postoju, spowoduje nadmierne zużywanie się, a nawet uszkodzenie opony.

Tych kilka istotnych funkcji ma zasadniczy wpływ na komfort i bezpieczeństwo podróży, żywotność opon i ekonomikę eksploatacji samochodu. Aby opony mogły prawidłowo pełnić swoje funkcje, każdy kierowca powinien zadbać o ich stan; sukcesywnie kontrolować stopień zużycia i poziom ciśnienia.